Buaidh mhòr an t-sluaigh

Cha do rinn chùis Schwarzenegger idir, agus thug muinntir Los Angeles bhota airgead a thogail airson ath-leasachaidh nan sgoiltean.