Aig a’ phump

Tha a’ phrìs peadroil a’ dol sìos gu luath. Thuit i fo USD 2.50/galan Disathairne (GBP 1.44) mu dheireadh thall. ‘Se sin a’ phrìs as lugha a chunnaic mi ged-ta. ‘Sann aig BP/Arco a bha i. Phàigh mi seachd dollars air fhichead (còig notichean deich) an t-amar agam a lìonadh a bhon-dè co-dhiu.

1 thought on “Aig a’ phump

  1. Agus an diugh, 2 latha den Ghiblean, 2.70/galan…

Tha na beachdan dùinte.