Latha air Huwaaly Kwasakyav

Chaidh mi a streap air cliathaich beinn San Gorgonio o chionn ghorid. ‘S e beinn as àirde ann an California a Deas a th’innte, agus ‘s ann ann am pàirc nàiseanta a tha i na seasamh. Bha mi a’ streap còmhla ris a’ charaid agam Màta. B’abhaist dhuinn a bhith a streap cho tric sa gabhas air na beanntan beaga faisg air Los Angeles, ach bho àm gu àm bidh sinn a’ lorg euchd. Bha mi a’ fuireach aig taigh mo mhàthar fad deireadh na seachdaine, agus chaidh an teothachd suas gu 37 C, agus mar sin chuir e rhomhainn a dhèanamh air na beanntan San Bernardino agus adhar fionnar.

‘B e Huwaaly Kwasakyav a bh’orra anns a’ chànan dùthchasach Mojave. Chruthaich a’ chearb mhòr air a bheil Cearb San Andreas na beanntan seo. ‘S ann air crìoch-phleataichean a tha na beanntan San Bernardino nan seasamh. Bidh am bualadh eadar a’ phleit Pacific agus a’ phleit Ameireaga a Tuath a’ putadh tomad de dh’eibhir suas chun nan speuran. Tha iad fada nas àirde na beinn sam bith anns a’ Bhreatainn. ‘S ann aig 11,503 troigh an àirde a bhiodh tu air mullach Beinn San Gorgonio. Cha do ràinig sinn ach 7200 troigh an àirde air an latha sin.

Dh’fheumadh sinn dràibhadh 40 mìonaid a thìde bho srath San Bernardino suas rathad lùbach. Dh’fhag sinn a’ char aig car park anns a’ choille aig ceann an t-slighe “south fork” aig àirde 6900 troigh. Thòisich sinn a dhol suas tro choille thlachdmhòr, shàmhach. Bha beagan bùrn fhathast san srùthan, agus flùireachan an siud ‘s an seo fo na craobhan. An dèidh uair a thìde ràinig sinn “poop-out hill” agus sealltainn mhath air Beinn San Gorgonio.

Lakers nan gaisgich a-rithist.

Bhuannaich na Los Angeles Lakers an coigheamh gaisgeachd deug aca an-dè. Rinn na Lakers a’ chùis aig deireadh sreath gheamaichean an aghaidh The Orlando Magic bhon bhaile Orlando (baile mòr ann am Florida le ceangal mòr ri Disney Inc – ‘s mar sin, “magic”). ‘S ann measail measail air na Lakers a tha muinntir LA. Bhuannaich iad a’ ghaisgeachd ann an 2000 is 2001 is 2002, cleas air a bheil “three-peat.” Chithear dathan na Lakers, purpaidh agus buidhe, air feadh a’ bhaile. Leis nach eil sgioba ball-coise Ameireaganach aig a’ bhaile, ‘s iad ball-basgaid agus ball-steidhe na cluichannan as mòr-chòrdte ann an LA. Agus aig an àm seo, tha na Dodgers aig mullach na lìogan ball-steidhe.

Sìde nan seachd sian

Bha eagal orm nach biodh California a Deas a’ dol a dh’fhaotainn uisge gu leòr am bliadhna seo. ’S ann san t-seachdain seo chaidh, ge-tà, anns an do ràinig sìleadh ionadail gun ìre abhaisteach. Bha an t-uisge ann fad sia laithean. ’S e naidheachd sgrathail math a th’ann, oir tha tiormachd air a bhith ann fad deich bliadhna. Tha sinn anns an treasa bliadhna de thiormachd chruaidh air feadh na stàite, a rèir an riaghaltais.

Stailc ann no às, tha oidhche Oscair a’ tighinn

Oscars beaga
“Oscars” ri reic air Hollywood Boulevard

Tha an Los Angeles Times, prìomh phàipear-naidheachd a’ bhaile, ag aithris gum bi stailc nan sgrìobhaichean a’ tighinn gu crìoch, ’s docha DiLuain. Bha ceann-suidhe an Acadaimh a’ cumail a-mach an t-seachdain seo chaidh gum bi an oidhche mhòr a’ dol air adhart stailc ann no às. Thoisich Comann Sgrìobaichean Ameireaga an stailc an 5mh latha den t-Samhain.

Fo-thalamh Los Angeles

An Loidhne Dhearg ann an Hollywood. Bidh mòran de dhaoine a’ cleachdadh goireasan-siubhal poblach ann an Los Angeles.

Dè a’ Ghàidhlig nas fheàrr air public transport?

Steisean fo-thalamh Hollywood

700 mìle ceàrnagach air losgadh, 1,600 dachaigh air sgrios

Tha Radio nan Gaidheal ag aithris an-diugh:

“Tha dòchas ann gu socraich a’ ghaoth a th’ air a bhith a’ toirt air teintean a bhith a’ sgaoileadh ann an California. Thuirt oifigearan gun tàinig air mu mhillean duine an dachannan fhàgail – agus tha an Ceann-suidhe Bush a’ dol a thadhal air an stàid an-diugh.”

Ach chan eil am pàipear-naidheachd The L.A. Times cho cinnteach às na figearan sin an-diugh. Tha luchd-naidheachd aig a’ phaipear-naidheachd a’ sgrìobhadh gu bheil e colthach a’ mheas de 1,000,000 fada ro àrd, agus b’e figear mar 300,000 duine air fhàgail na dachaighean aca am figear nas ceirte. Tha sinn uile glè thoilichte nach do chaill mòran am beatha.

Tha tòrr toit ann fhathast, agus fàileadh sùith, tha sin cinnteach, agus chan eil e glè fhurasta a dh’anailaich. Chan eil i gaothach idir ann an L.A. fhèin.

Chan e Pàrras a th’ann ach Ifrinn

Madainn uamhas.jpg

Cha tug na frasan beaga na seachdaine seo chaidh taiseachd gu leòr idir. Thàinig an t-sìde tioram, teth air ais. Thàinig gaoithean laidir, tioram còmhla rithe. ‘Sann làn teine is toite a tha California a Deas an-diugh. Dh’fhàg 250,000 daoine na dachaighean aca ann an Siorrachd San Diego.