Stailc ann no às, tha oidhche Oscair a’ tighinn

Oscars beaga
“Oscars” ri reic air Hollywood Boulevard

Tha an Los Angeles Times, prìomh phàipear-naidheachd a’ bhaile, ag aithris gum bi stailc nan sgrìobhaichean a’ tighinn gu crìoch, ’s docha DiLuain. Bha ceann-suidhe an Acadaimh a’ cumail a-mach an t-seachdain seo chaidh gum bi an oidhche mhòr a’ dol air adhart stailc ann no às. Thoisich Comann Sgrìobaichean Ameireaga an stailc an 5mh latha den t-Samhain.