Los Angeles County Museum of Art

Thàinig cairt-bhallrachd agam LACMA anns a’ phost an-dè. ‘Se taigh-tasgaidh mòr a th’ann, agus tha e air suidheachadh air Wilshire Boulevard ri toabh làraich ainmeil na Tar Pits LaBrea. Fhuair mi a’ bhallrachd fad ’s a bha taisbeanadh dealbhan le David Hockney ann. ‘Sann saor do bhuill tha ticeadan thaisbeanaidh, agus gheibh mi ticeadan nuair a thoisicheas taisbeanadh Magritte ann an ùine ghoirid. Tha tachartasan eile agus filmichean gu leòr ann cuideachd. Bi mòran ri dèanamh anns a’ bhliadhna ri tighinn.

Foghlam

Tha Mayor Villaraigosa toilichte. Tha Bòrd Foghlaim mi-thoilichte. Chur an lagh-mhòd California, the State Assembly, an roinn sgoiltean Los Angeles fo smachd am mayor a’ bhaile. Chan eil foghlam poblach ann an LA a’ dol gu math. Dh’fhàg 50% dhen sgoilearan gun teisteanas (Villaraigosa a-measg nuair a bha e òg). Tha 727,000 sgoilearan ann uile gu lèir.

Madainn chiùin

‘Se madainn bhrèagha a bh’ann an-dè. Cha robh cofaidh anns an taigh agam ’s mar sin chaidh me gu Coffee Bean & Tea Leaf ri taobh Nickelodeon on Sunset agus am Palladium. ‘S toigh leam an cafaidh ud, aig ceann eile a’ choimhearsnachd agam, mìle air falbh. Bha mi nam shuidhe air patio os cionn Sunset Boulevard. Leugh mi colbh no trì anns An Gaidheal Ur. Dh’ìth mi doughnut Krispy Kreme. Bhlian mi gu toilichte san solas grèine an deidh seachdain sgothach, gruamach.

O Hollywood do Ghaidhealtachd na h-Eirinn

Meal do naidheachd, a Mhartain…!

Martin Sheen among first to register as a student at NUI Galway, Ireland
01 Sep 2006
spacer

Actor Martin Sheen has registered as an arts student at the National University of Ireland (NUI) Galway, taking classes in English Literature, Philosophy and Oceanography. Star of the acclaimed TV series ’The West Wing’, and of many memorable movies including Apocalypse Now and Badlands, Sheen will take a break from his illustrious acting career to immerse himself in campus life.

Martin Sheen is amongst the first of 15,000 students who will register over the coming weeks at NUI Galway. Around 1,500 international students travel to Ireland each year to study at the University, with almost half of those hailing from North America. The rich multi-cultural ambience on campus provides a dynamic backdrop to the student-centred and research-intensive university.