Cànanan

Bidh iomadh bùth ann an LA a' cleachdadh na Spà inntis ri taobh na Beurla

Chithear agus cluinnear iomadh cànan ann an Los Angeles. Ged nach eil cànan oifigeil aig na Stàitean Aonaichte no aig California, tha California a Deas gu math dà-chànanach anns a’ bheatha lathail, leis a’ Spàinntis na cànan co-ionnan ris a’ Bheurla.

Sanas fiosrachaidh ann an trèan Metrorail (comhdhail poblach LA). Bidh na cà nanan bho Asia gu math cumanta anns a' bhaile.

Talpra, Magyar!

Tha mi toilichte gum bi am prògram Eòrpa a’ toirt sùil air cuimhneachd cudromach – 1956 ann an Ungaire. ‘Se cuimhneachd cudromach dhomsa cuideachd. Bha m’athair an sàs ann.

A-rèir riaghaltas na h-Ungaire, tha coimhearsnachd mhòr chudromach de daoine ungaireach ann an L.A. Seo co-thuiteamas inntinneach. Chunnaic mi an carragh do na h-ungairich seo aig Square Mindszenty fad ’sa bha mi a’ draibheadh tron bhaile a-raoir.

Dè tha “Talpra, Magyar” a’ ciallachadh? Leugh mu a dheidhinn an seo

Chollywood


Chollywood

Originally uploaded by AlasdairFitheach.

Tha coimhearsnachd mhòr Iudach ann an Los Angeles. Seo buill a’ choimhearsnachd chaisidigeach (Chasidic) air sraid Labrea latha na sàbaid (am fìor latha na sàbaid) o chionn goirid. Tha iad a’ cur aodach bho 18mh linn orra fhathast.